Privacy

Privacyverklaring Praktijk Huid & Voet

Van cliënten worden NAW-gegevens opgeslagen in een cliënten kaartenbak. Dit heeft als doel cliënten te kunnen benaderen bij verschuiven of annuleren van de gemaakte afspraken ,en bij mijn ambulante werkzaamheden.

Van sommige cliënten (risicogroepen) worden medische gegevens bewaard. Dit heeft als doel de behandelingen zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren .

Incidenteel worden er rekeningen gemaakt en uitgeprint voor zorgverzekeringen en podotherapeuten. Dit altijd op verzoek van de cliënt zelf. Digitaal zal er nooit informatie worden uitgewisseld.

Praktijk Huid & Voet onderhoud geen contacten met derden betreffende gegevens van cliënten .

Gegevens van cliënten kunnen op verzoek direct worden verwijderd .

De gegevens worden regelmatig gecontroleerd op relevantie. Cliënten die langere tijd niet meer praktijk hebben bezocht daarvan worden de gegevens verwijderd.